fbpx

Tietosuojaseloste

Atte Kaleva – Tietosuojaseloste Päivitetty 1.2.2019.

Tässä̈ tietosuojaselosteessa kerromme, mitä̈ henkilötietoja keräämme sinusta ja miten niitä̈ käsittelemme.
Verkkosivustomme osoite on https://attekaeva.fi
Sivustomme on kaikille avoin.

Yhteyshenkilömme tietosuoja-asioissa on Atte Kaleva.

Keskeinen lainsäädäntö

Tämä seloste on

 • henkilötietolain (22.4.1999/523) 10 ja 24 §:ien mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste sekä

 • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) mukainen rekisteröidyn informointiasiakirja.

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi Asiakkaat ja sopimuskumppanit

Tallennamme asiakkaasta ja sopimuskumppanista tältä itseltään saatuja henkilötietoja, joiden avulla

 • tarkistamme, että olemme esteettömiä hoitamaan toimeksiannon

 • hoidamme asiakassuhdetta ja siihen liittyvää yhteydenpitoa

 • täytämme sopimusvelvoitteemme

 • lähetämme tiedotteita

 • tiedotamme tapahtumista, ajankohtaisista aiheista ja mielipiteistä

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja, joita tarvitaan poliittisen toiminnan harjoittamiseen, tehokkaaseen palveluun ja mahdollisiin tarkoituksenmukaisiin kaupallisiin toimiin sisältäen myös henkilötietojen käsittelyn tietojen anonymisoimiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu kanssamme tehtyyn sopimukseen toimeksiannosta.

Meillä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi sekä äänestäjien ja äänestämistä harkitsevien palvelemiseksi. Tämä mahdollistaa, esimerkiksi kohdistetun markkinoinnin ja mainonnan. Voimme myös käsitellä henkilötietojasi muilla perusteilla kuten suostumukseen tai lakiin perustuen.

Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilötietoja vain käsittelyn määriteltyyn käyttötarkoituksen ja sen vaatimassa laajuudessa sekä otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.

Voimme yhdistää eri palveluiden yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen. Jos asiakas on tunnistettavissa, voimme yhdistää häntä koskevia asiakastietoja hänestä kerättyyn analytiikkatietoon voidaksemme kohdentaa palveluitamme paremmin juuri kyseisen asiakkaan tarpeisiin.

Rekisterissä voi olla seuraavia tietoja:

 • Nimi

 • Yritys- tai yhdistysasiakkaan edustajan nimi

 • Syntymäaika, henkilö- tai y-tunnus

 • Henkilöllisyystodistuksen myöntämispäivä ja numero tai sen jäljennös

 • Sähköpostiosoite

 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero

 • Postiosoite

 • Kotisivuosoite

 • Verkkolaskutustiedot

 • Ammatti

 • Toimeksiannon pääsisältö sekä tiedot toimeksiannon vaiheesta ja laskuttamisesta

 • Toimeksiantohistoria ja aiempien toimeksiantojen pääsisältö

Keräämme myös paikkatiedot eli maantieteellinen sijaintisi. Maksaessasi ostoksen, meidän on varmistettava henkilöllisyys sekä ostoksen luvallisuus. Voimme käsitellä luottokorttitietojasi tai suorittaa luottoarvion. Käytämme sitten tietojasi maksun käsittelemiseen tai laskun lähettämiseen.

Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten palvelua, tuotteita ja tilauksia (toimeksiantoa) koskevat, niihin liittyvät ja niiden toimittamiseksi tarvittavat tiedot, tilaaja- ja käyttäjätiedot, laskutukseen, luotonvalvontaan ja maksamiseen liittyvät tiedot, pankkiyhteystiedot, asiointia koskevat tiedot (valtakirjat, valtuutukset) asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvät tallenteet kuten esimerkiksi sähköpostiviestit asiakaspalveluun, turvakameran videotallenne mahdollisesta vierailusta toimipisteessämme tallennetaan.

Viestintäpalveluiden ja muiden palveluiden käytön yhteydessä syntyvät tiedot kuten puheluita, viestejä ja sähköposteja koskevat välitystiedot, tieto viestinnän osapuolista, yhteyden tapahtuma-aika, tiedonsiirtoprotokolla, sijaintitieto ja toimeksiantoa koskeva tieto.

Käsittelemme henkilötietojasi alla oleviin käyttötarkoituksiin 1. Sopimussuhteen perusteella ja palveluiden/toimeksiannon tuottamiseksi

Käsittelemme henkilötietojasi palveluiden/toimeksiannon tarjoamiseksi ja tuottamiseksi. Henkilö- ja välitystietojasi käsitellään viestinnän välittämiseksi ja toimeksiannon toteuttamiseksi sekä tietoturvasta huolehtimiseksi.

Lisäksi palveluiden tuottaminen edellyttää, että käsittelemme henkilötietoja asiakas- tai sopimussuhteen hallintaan, asiakkaiden tai käyttäjien tunnistamiseen, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, laskuttamiseen, palvelun ja tuotteiden laadunvalvontaan, luotonvalvontaan, perintään, asiakaspalvelua varten sekä erilaisten vika- ja häiriötilanteiden korjaamiseen ja reklamaatioiden käsittelyyn.

Sopimussuhteen syntyminen ja/tai palveluiden toimittaminen voivat edellyttää hyväksyttyä luottopäätöstä, joka voidaan tehdä automatisoitua päätöksentekoa käyttäen. Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestintään kuten palveluihin liittyvien ilmoitusten lähettämiseen ja ollaksemme asiakkaaseen yhteydessä palveluihimme liittyvissä asioissa, jos tarpeellista.

Käsittelemme henkilö- ja välitystietojasi teknisten vikojen ja virheiden havaitsemiseksi sekä kaikkien palveluidemme, tietojärjestelmiemme ja viestintäverkkojemme tietoturvasta huolehtimiseksi sekä niiden toimivuuden testaamiseksi. Tarvittaessa voimme käsitellä henkilötietojasi myös palveluihin liittyvien väärinkäytösten ja petosten havaitsemiseksi tai estämiseksi. Voimme myös tietoturvatarkoituksessa kerätä tietojasi palveluiden käytöstä.

Voimme muodostaa tilastoja palveluiden kehittämistä tai muita analysointitarpeita varten ja siten esimerkiksi ryhmitellä asiakkaitamme laskutuksen, toimeksiantojen, asiakassuhteen keston ja ulkoisten luokitusten avulla. Käsittelemme henkilötietojasi sisäisesti toimintamme, palveluidemme ja niihin liittyvien prosessien kehittämiseen ja hallintaan sekä laadunvarmistamiseen. Tällainen käsittely voi olla tarpeen, kun esimerkiksi analysoimme prosesseja ja niihin liittyviä palautteita voidaksemme kehittää toimintaamme ja siten löytää paremman ja nopeamman tavan palvella äänestäjiä.

Käsittelemme henkilötietoja myös ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme tarpeita ja toiveita esimerkiksi palveluidemme ominaisuuksien tai sisällön suhteen.

2. Oikeutetun edun perusteella:

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella.

• Suoramarkkinointiin

 • Palveluiden personoimiseen

 • Tilastollisiin tarkoituksiin

3. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi:

Käsittelemme henkilötietojasi lakiin perustuvien velvoitteidemme hoitamiseksi kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.

4. Muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi

Voimme käsitellä henkilötietojasi kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi. Voit esimerkiksi antaa suostumuksesi siihen, että käsittelemme välitystietojasi tai sijaintitietojasi kohdentaaksemme sinulle etuja, jotka ovat sinulle ajankohtaisia tai relevantteja.

Suostumuksen pyytämisen yhteydessä kerromme sinulle kattavasti, mitä henkilötietojen käsittelyä antamasi suostumus merkitsee ja miten voit peruuttaa suostumuksen.

Mitä oikeuksia sinulla on omiin tietoihisi

Mikäli olet asiakkuus- tai sopimussuhteessa meihin, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Toimitamme tällaisen koostetiedoston maksutta enintään kerran vuodessa. Useammin kuin yhden vuoden välein tapahtuvista toimituksista perimme kohtuullisen palkkion ennen koostetiedoston lähettämistä.

Sinulla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä. Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus tietosuoja-asioiden valvontaviranomaiselle www.tietosuoja.fi.

Miten otat meihin yhteyttä

Meihin voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen liittyvissä asioissa sähköpostitse osoitteeseen atte(at)attekaleva.fi

Miten suojelemme henkilötietojasi

Säilytämme henkilötietosi luottamuksellisina. Pyrimme turvaamaan henkilötietojen käytettävyyden, saatavuuden, eheyden ja turvallisuuden. Pyrimme myös toteuttamaan tarkoituksenmukaisia menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseksi, sekä estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten luvattoman pääsyn henkilötietoihin ja henkilötietojen katoamisen.

Huolehdimme henkilökunnan, tietojen, tietojärjestelmien sekä sisäisten ja yleisten viestintäverkkojen kuin myös toimistojen ja teknisten tilojen turvallisuudesta. Tietojen turvaamisessa otamme huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle, käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet sekä erilaiset uhkatekijät sovellettavan lainsäädännön, määräysten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

Ilmoitamme tietoturvaloukkauksesta suoraan viranomaiselle ja asianomaisille henkilöille voimassa olevan lainsäädännön niin edellyttäessä 72 tunnin kuluessa.

Kenelle luovutamme henkilötietoja?

Voimme luovuttaa henkilötietojasi voimassa olevan lain edellyttämissä ja sallimissa tilanteissa. Voimme myös käsitellä anonymisoituja tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä. Tällaista tietoa voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös muihin, kuin Tietosuojalausunnossa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n, eikä ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen Tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia. Pyrimme siihen, että asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Lakisääteisten velvoitteiden perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin laissa edellytetään. Suostumuksellasi käsiteltävien tietojen säilytysaika määräytyy käsittelytarkoituksen mukaan.

Oikeudet ja valintamahdollisuudet

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta lainsäädännön tai teknisten ratkaisujen muuttuessa. Ilmoitamme muutoksista rekisteröidylle erikseen vain, mikäli muutokset ovat merkittäviä tai lainsäädäntö niin edellyttää. Suosittelemme, että tarkistat tämän sivun sisällön säännöllisesti mahdollisten käytäntöjemme muuttumisen varalta

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin.

Oikeus antaa ja peruuttaa suostumuksesi

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus antaa tai peruuttaa suostumus, milloin tahansa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot oikaistuksi tai, tietyissä tapauksissa, puutteelliset henkilötiedot täydennetyiksi.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointi mukaan lukien. Voimme kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen meidän pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

Oikeus tulla unohdetuksi

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat tiedot muun muassa, jos

 1. (i)  katsot niiden olevan tarpeettomia yllä kuvattuihin tarkoituksiin,

 2. (ii)  (peruutat antamasi suostumuksen,

 3. (iii)  katsot meidän käsittelevän henkilötietojasi lainvastaisesti tai

 4. (iv)  vastustat henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.