fbpx

Vapaus ja demokratia

Yksilönvapaudet ja yhdenvertaisuus ovat keskeinen osa läntistä kulttuuriperintöä. Uudessa maailmanjärjestyksessä niitä haastetaan vahvasti monesta suunnasta. Demokratia on monessa suhteessa uhatumpi kuin pitkään aikaan.

Länsimainen liberaalidemokraattinen yhteiskunta perustuu keskeisesti yksilöiden arvostamisen, vapaisiin kansalaisiin ja markkinoihin. Euroopan Unioni on alun perin perustettu nimenomaan keskeisten vapauksien edistäjäksi. Valitettavasti Unionia on viime aikoina kehitetty väärään suuntaan. Vapauksia on pyritty korvaamaan regulaatiolla ja markkinoita byrokratialla. Meidän on palautettava Eurooppa juurilleen ja Unioni keskeisten arvojensa äärelle. Maailman mittakaavassa etenkin lisääntyvä protektionismi ja kauppasodat uhkaavat vapaiden markkinoiden toimintaa.

Toimiva demokratia edellyttää ajattelun ja sanomisen vapautta. Kyse ei ole pelkästä lainsäädännöstä, vaan myös tosiasiallisesta mahdollisuudesta sanoa ja osallistua. Demokratian perusedellytyksiä ei saa heikentää sen paremmin lainsäädännöllä kuin ideologisilla toverituomioistuimillakaan. Vapaassa maassa myös kansalaisten pitää olla vapaita. Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Se tarvitsee uudistajia ja puolustajia. Juuri tämä aika huutaa arvojemme rohkeita puolustajia.