fbpx

Minun Helsinkini on avoin, turvallinen ja viihtyisä

Uusi Suomi Puheenvuoro 11.6.2021

Kuntavaalit 2021: Tervetuloa töihin Helsinkiin!

Minun Helsinkini on avoin, turvallinen ja viihtyisä – meille kaikille.

Avoimuus

Demarivetoinen nyky-Suomi on säätelyn ja holhouksen luvattu maa, valitettavasti. Punavihreän valtuustoenemmistön Helsinki seuraa valtakunnan esimerkkiä. Malmin kauppakäytävältä häädetään villasukkia myyvät mummot, keskustasta grillikioskit ja kivijalkakaupat. Näin ei voi jatkua.

Helsingin pitää olla yrittäjäystävällinen kaupunki. Päättäjien tehtävä on purkaa säätelyä ja holhousta, pysytellä sivussa, mahdollistaa kaikenlainen oma-aloitteinen toiminta ja edistää virkeän kansalaisyhteiskunnan spontaania kehittymistä. Terassien toimintaa, anniskelua ja etämyyntiä pitää kaikin tavoin helpottaa.

Helsinkiin on voitava muuttaa töihin ja yrittämään, ei elämään vuosikymmeniksi tulonsiirtojen varassa. Korkeakoulujemme ulkomaalaisille opiskelijoille pitää valmistumisen yhteydessä automaattisesti myöntää työ- ja oleskelulupa. Vain kestävä ja avoin talous- ja työvoimapolitiikka takaavat kaupungin menestyksen jatkossakin.

Turvallisuus

Turvallisuus on jokaisen helsinkiläisen perusoikeus. Ulkona pitää voida liikkua rauhassa. Väkivaltaiset, suurelta osin maahanmuuttajataustaiset katujengit ja laittomasti maassa oleskelevat henkilöt tekevät vakavia rikoksia, nuorten tekemät rikokset näkyvät nousevana trendinä henkirikostilastoissa. Poliisia ei kunnioiteta. Nämä ilmiöt pitää saada hallintaan.

On puututtava juurisyihin, asuinalueiden eriytymiseen ja sosiaalisten ongelmien muodostumiseen. Laittoman oleskelun kannustimet on purettava: jos saa kielteisen turvapaikkapäätöksen, maasta pois. Sama pätee kotoutumiseen. Se on yksilön velvollisuus, ei valtion tai kaupungin tehtävä.

Ryöstely ja väkivallanteot eivät johdu rasismista, syrjinnästä tai sosiaaliturvan puutteista. Ne johtuvat huonosta maahanmuuttopolitiikasta, jossa maahan päästetään liikaa sopeutumishalutonta väkeä, ja jonka seuraukset näkyvät konkreettisesti äärimmäisen ikävällä tavalla länsinaapurissamme Ruotsissa. Ruotsin virheet on vielä mahdollista välttää.

Ongelmien ratkaisuun tarvitaan sekä kovia että pehmeitä vastatoimia. Poliisin, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, lastensuojelun ja nuorisotyön resursseja on lisättävä.

Viihtyisyys

Hyvä kaupunki rakennetaan asukkaiden tarpeita varten. Se pitää tehdä kaupungin nykyisten asukkaiden ehdoilla, ei ajatellen vain myöhemmin tänne muuttavia. Päättäjien ja virkamiesten on kuunneltava asukkaita ja heidän toiveitaan. Kaavoitus on pantava kuntoon: ei voi olla niin, että huonosti suunnitellut kaavoitusratkaisut tulevat Korkeimmasta hallinto-oikeudesta toistuvasti takaisin lainvastaisina.

Asukaslähtöisyys on huomioitava kaavoittamisessa sekä kaupunki- ja liikennesuunnittelussa. Lähiluontoa, luontoarvoja, monimuotoisuutta ja virkistysarvoja tulee erityisesti vaalia.
Asukkaiden tarpeet on asetettava yksisilmäisen ideologian edelle.

Helsingin väestönkasvu on taittunut, joten asuntotuotantotavoite on päivitettävä alaspäin. Nykyinen tiivis rakentamisvimma on uhka lähiluonnolle ja kaupunkilaisten viihtyisyydelle, kuten vaikkapa Malmin lentokenttää koskevat suunnitelmat osoittavat. Samoin Vartiosaari on rauhoitettava asuntorakentamiselta kaupunkilaisten virkistyskäyttöön.

Helsingissä jokaisen pitää voida valita itselleen sopiva liikkumismuoto, vastakkainasettelu on tässäkin turhaa. Tarvitsemme nopean, joustavan ja tehokkaan joukkoliikenteen, mutta keskustaan on päästävä jatkossakin myös omalla autolla. Autoilun edellytysten ideologinen heikentäminen on lopetettava. Liikennesuunnittelussa kannattaa erityisesti hyödyntää digitaaliteknologiaa.

Seniorit, liikuntarajoitteiset, lapsiperheet ja yrittäjät eivät voi kulkea polkupyörällä tai julkisilla, miksi heidät unohdetaan? Lääkärissä, kaupassa ja harrastuksissa käyminen sekä yleinen asiointi on kaupungissamme tehty monille ryhmille turhan vaikeaksi. Kehitys pitää pysäyttää ja kääntää.
Parkkipaikkoja karsitaan tiiviin asuntorakentamisen ja raideliikenteen kustannuksella. Autoa tarvitsevat asukkaat joutuvat muuttamaan muualle. Tämä epäkohta pitää korjata: asiakas- ja asukaspysäköintiä on lisättävä ja helpotettava.

Pääkaupunkiseudun julkiset infrainvestoinnit näyttävät perustuvan siihen, että hankkeet ”myydään” valtuustoille tarkoituksella alihintaan. Pahasti myöhästyneen Länsimetron alkuperäinen budjetti paisui liki miljardin kerrotusta ja tilannetta kutsuttiin ”hyvin poikkeukselliseksi”. Kuitenkin myös Raide-Jokeri kallistui 93 miljoonaa jo ennen rakentamisen aloittamista ja nyt Kruunusillat-hankkeesta tulee ennakoimaani tapaan vastaava rahanreikä. Kun alkuperäinen vuoden 2016 kustannusarvio oli 260 miljoonaa, on hinta viimeisimpien arvioiden mukaan nousemassa 800 miljoonaan.

On selvää, että koko suuruudenhullua Kruunusillat-hanketta on pohdittava uudelleen. Järjettömän kalliin ratikka- ja pyöräilysillan sijaan pitää nyt harkita muita vaihtoehtoja. Helsingin merelliseen strategiaan sopisivat hyvin vaikka tiheästi Kruunuvuorenrannasta Hakaniemeen ja Kauppatorille liikennöivät lautat. Näin myös merelliset maisemat ja korvaamattomat luontoarvot säilyvät jälkipolville.

Helsingissä on tilastoitu 20 koulua, joiden oppilaat, vanhemmat ja henkilöstö ovat kertoneet sisäilmaongelmista. Tämä asia on saatava kuntoon ennen kuin mistään oppivelvollisuuden nostosta voidaan edes puhua. Koulutus, varhaiskasvatus ja nuorten hyvinvointi ovat yhteiskunnassamme keskeisessä roolissa, niistä on pidettävä erityisen tarkkaa huolta. Pienen pojan isänä olen hyvin huolissani siitä, että kaupungin koulut eriarvoistuvat: homekouluissa opiskellaan terveyden kustannuksella. Jos yhdellä maan vauraimmista kunnista asiat ovat näin retuperällä, on aiheellista kysyä, oliko oppivelvollisuusiän nostaminen viisasta.

Nyt resursseja suunnataan massiivisiin ja kiistanalaisiin infrahankkeisiin kuten juuri Kruunuvuoren siltoihin ja raitiotieratkaisuihin. Näistä säästämällä koulut saataisiin heti kuntoon, jolloin Helsinki ja Suomi voisivat näyttää uskottavaa esimerkkiä myös kansainvälisessä koulutusviennissä.
Valtuutettuna lupaan ajaa koulujen kunnostamista ja resurssien järkevää kohdentamista määrätietoisesti.

Sinun äänelläsi on merkitystä, sinun äänesi ratkaisee. Muista siis äänestää sunnuntaina kuntavaaleissa!

Atte Kaleva 283
www.attekaleva.fi
Helsingin Kokoomus