fbpx

Maahanmuuton ongelmat ratkaistaan kovilla ja pehmeillä keinoilla

Uusi Suomi Puheenvuoro 10.6.2021

Olen jo pitkään puhunut maahanmuuttopolitiikan ikävistä lieveilmiöistä, mm. nuorison jengiytymisestä, ryöstöistä ja väkivallasta. Minua on sen takia syytetty ties mistä ja näkemyksiäni on jopa naureskeltu tai vähätelty. Nyt kuitenkin mainitsemani ongelmat ovat toistuvasti olleet valtakunnan uutisissa kaikkien edessä ja poliisiviranomainenkin on Ylen pääuutislähetyksessä aivan suoraan sanonut, että kyse ei enää ole yksittäistapauksista. Helsingissä pitää nyt siirtyä sanoista tekoihin ja ratkaista turvallisuusongelmat.

Valitettavasti meille on pesiytynyt ilmiö, missä suurelta osin maahanmuuttajataustaisista nuorista koostuvat jengit pelottelevat ja ryöstelevät ikätovereitaan ja muita. He kantavat mukanaan puukkoja ja pesäpallomailoja ja ihmisiä on jo kuollut väkivallantekojen seurauksena. Tällaista ilmiötä ei saa päästää vakiintumaan Helsinkiin eikä muuallekaan Suomeen, me emme hyväksy sitä: kehitykselle on laitettava jämerästi stoppi.

Nämä väkivallanteot eivät johdu rasismista, syrjinnästä tai sosiaaliturvan puutteista. Ne johtuvat huonosta maahanmuuttopolitiikasta, jossa maahan päästetään liikaa sopeutumishalutonta väkeä, ja jonka seuraukset näkyvät konkreettisesti äärimmäisen ikävällä tavalla länsinaapurissamme Ruotsissa. Näin ei voi jatkua. Ruotsin virheet on vielä mahdollista välttää.

Ongelmien ratkaisuun tarvitaan sekä kovia että pehmeitä vastatoimia. Kovilla vastatoimilla tarkoitan sitä, että kun rikos tai väkivallanteko on tapahtunut, sitä ei saa ohittaa tai vähätellä puhumalla koulukiusaamisesta tai sisäministerin tapaan ”rikoksilla oirehtimisesta”. Väkivaltaan pitää aina suhtautua vakavasti, myös silloin kun tekijä ei alle 15-vuotiaana ole rikosoikeudellisessa vastuussa.

Meidän pitää aina ottaa mukaan poliisiviranomainen selvittämään näitä juttuja, myös silloin, kun tekijä on vielä alaikäinen. Poliisin mukanaolo osoittaa tekijälle, että nyt on tosi kyseessä. Kierre on katkaistava heti alussa ja siinä tarvitaan kaikkien viranomaisten yhteistyötä. Poliisin lisäksi mukana on oltava koulusta opettajat, rehtorit, nuorisotyöntekijät ja nuorten, sekä tekijöiden että uhrien, vanhemmat.

Tarvitsemme myös pehmeitä vastatoimia. Niihin lukeutuvat tuntuvat lisäresurssit paitsi poliisin, myös pelastuslaitoksen, nuorisotyön ja lastensuojelun toimintaan. Meidän täytyy tarjota nuorille mahdollisuus rakentaa oma identiteetti jonkin muun kuin jengin, väkivallan tai fundamentalistisen uskontulkinnan kautta. Meidän täytyy tarjota nuorillemme mahdollisuuksia olla osa yhteiskuntaa ja tehokkaasti ehkäistä ns. rinnakkaisten yhteiskuntien muodostuminen.

Nämä ovat tärkeitä asioita, jotka pitää ratkaista seuraavalla valtuustokaudella. Turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Jokaisen helsinkiläisen pitää voida tuntea olonsa turvalliseksi, riippumatta siitä, missä ja mihin kellonaikaan hän kaupungissa liikkuu.

Lisäksi valtakunnanpolitiikassa koko turvapaikkajärjestelmä on laitettava uusiksi, Tanskan malliin. Tanskahan päätti hiljattain sosiaalidemokraattien johdolla uudistaa turvapaikanhaun tapahtuvaksi Afrikassa, pakolaisleireillä tai vastaanottokeskuksissa, mitä olen jo pitkään itsekin kannattanut. Kirjoitin viime eduskuntavaalien alla järkevän maahanmuuttopolitiikan tiekartan ja ilokseni olen huomannut, että puolueeni kokoomuksen sitovaan tavoiteohjelmaan on päätynyt hyvin samansuuntaisia näkemyksiä. Viimeistään tulevalla hallituskaudella uudistukset on pantava käytäntöön.

Turvallisuus on jokaisen helsinkiläisen perusoikeus. Ulkona pitää voida liikkua rauhassa. Väkivaltaiset katujengit ja laittomasti maassa oleskelevat henkilöt tekevät vakavia rikoksia, nuorten tekemät rikokset näkyvät nousevana trendinä henkirikostilastoissa. Poliisia ei kunnioiteta. Nämä ilmiöt pitää saada hallintaan.

On puututtava juurisyihin, asuinalueiden eriytymiseen ja sosiaalisten ongelmien muodostumiseen. Laittoman oleskelun kannustimet on purettava: jos saa kielteisen turvapaikkapäätöksen, maasta pois. Sama pätee kotoutumiseen. Se on yksilön velvollisuus, ei valtion tai kaupungin tehtävä.

Kotoutuminen on siinä mielessä yksisuuntainen prosessi, että maahan muuttavan henkilön pitää kotoutua vastaanottavan yhteiskunnan jäseneksi. Ei niin, että yhteiskunnan oletetaan sopeutuvan jokaiseen tulijaan. Maahantulijoilta pitää uskaltaa vaatia sitoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisiin arvoihin.

On hyvin haitallista, jos maahantulijat eivät integroidu, vaan muodostavat rinnakkaisia yhteiskuntia, joissa vallitsevat täysin valtakulttuurista poikkeavat käsitykset siitä, mikä on hyvää ja mikä on pahaa, mikä on oikein ja mikä väärin.

Ongelma-alueille täytyy sijoittaa lähipoliiseja ja nuorisotyöntekijöitä, tässä ei saa säästellä. Kyse on ennen muuta tulevaisuudesta. Suomi voi vielä välttää Ruotsin, Tanskan, Ranskan ja muiden maiden ongelmat uusimalla turvapaikkajärjestelmänsä ennaltaehkäisevästi, ottamalla mallia järkevistä maista.

Pakolais- ja maahanmuuttopolitiikka ovat keskeinen osa Suomen turvallisuuspolitiikkaa eikä niiden saa antaa heikentää maamme ja kaupunkiemme avoimuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Vain ratkaisemalla nämä ongelmat sekä kovien että pehmeiden keinojen avulla Suomi säilyy hyvänä maana ja Helsinki hyvänä kaupunkina asua ja tehdä työtä.

Sinun äänelläsi on merkitystä, sinun äänesi ratkaisee. Muista siis äänestää kuntavaaleissa turvallisen kaupungin puolesta!

Atte Kaleva 283
Helsingin Kokoomus
www.attekaleva.fi