fbpx

Työn tekemisen pitää aina olla kannattavaa

Kannustinloukut on purettava ja työn vastaanottaminen pitää tehdä aina yksilölle taloudellisesti kannattavaksi.

Työ syntyy yrityksissä – antaa ideoiden kukoistaa

Yrittäjät ovat maamme moraalista selkärankaa. Suomen menestys on syntynyt monipuolisen yrittäjyyden perinteelle. Se ansaitsee kunnianpalautuksen. Tulevaisuuden menestystarinat syntyvät uusista yrityksistä, jotka ovat alkuun aina pieniä. Itsekin yrittäjänä toimineena tiedostan hyvin aloittelevan pienyrityksen haasteet.

Yrittäjäksi ryhtyminen on usein suuri riski, kun taloudelliset turvaverkot romahtavat. Verottajakin kohtelee aloittelevaa yrittäjää ankarasti. Näin ei pitäisi olla.

Suomalaisen teollisuuden kivijalka valettiin jo ennen sotia pienissä pajoissa, joista osasta kasvoi isoja menestyjiä. Sotien jälkeen valtiovetoinen teollistuminen sai paljon huomiota perinteisen suomalaisen yrittäjyyden jäädessä jalkoihin. Valtiovetoisuuden harha talloi alleen yrittäjyyden hengen.

Moniin Euroopan valtioihin verrattuna pääomaköyhässä Suomessa on erityisen tärkeää, että alkurahoitusta uusille hankkeille on saatavissa muualtakin kuin yrittäjän itsensä tai hänen lähipiirinsä lompakosta. Julkisen pääomarahoituksen vaarana on se, että riskit eivät kohdennu oikein, jolloin turhaa aikaa ja vaivaa menee byrokratian pyörittämiseen.

Sijoittamisen pitää olla kannattavaa. Investoinnit ovat viimeisten kymmenen vuoden aikana Suomessa rapistuneet. Asiat voidaan tehdä paljon paremmin. Yritystoimintaan liittyvää verotusta pitää edelleen alentaa siten, että yrityksen nopeasta kasvusta palkitaan. Aloittavan yrityksen kannalta tärkeintä on se, että työehdoista sopiminen on mahdollisimman joustavaa.

Yrittäjän elämä on riskialtista. Hän jää helposti tyhjän päälle, jos yritystoiminta syystä tai toisesta keskeytyy. Yrittäjän sosiaaliturvaa pitääkin parantaa. Konkurssi ei myöskään saa johtaa epäonnistumisen leimaan ja velkavankeuteen. Sen sijaan konkurssi pitää nähdä mahdollisuutena ponnistaa uudelleen jaloilleen.

Uudet menestysideat eivät synny ja jalostu huippuunsa ELY-keskuksen kahvihuoneessa. Ihmisille pitää tarjota mahdollisuuksia parantaa asemaansa ja nostaa elintasoaan. Valtion tehtävä on silloin tarjota riittävä puskuri epäonnistumisten varalta ja muuten pysyä poissa jaloista.