fbpx

Pääministeri Juha Sipilä – Se on siinä!

Uusi Suomi Puheenvuoro 11.3.2017

Asuntopolitiikkaan muutos  osa 1.

Arvoisa herra pääministeri,

Te vastaatte Suomen valtion omistajaohjauksesta. Nyt voitte ratkaista omalla päätöksellänne monta ongelmaa kerralla.

Olette hakenut keinoa säilyttää Malmin lentokentän alue ilmailukäytössä ja Santahaminan saari sotilaskäytössä. Haluatte, että tämä tapahtuisi maan vaihtamisella valtion ja Helsingin kaupungin kesken.

Valtio omistaa sataprosenttisesti yhtiön nimeltä VR-yhtymä Oy. Kyseessä oleva yhtiö varastoi, huoltaa ja pesettää kalustonsa Ilmalassa, heti Pasilan asemasta pohjoiseen. Alue on täynnä raiteita ja yksikerroksisia rakennuksia kohtuuttoman tehottomassa käytössä, maan potentiaaliin suhteutettuna.

Ehdotukseni on kaikessa yksinkertaisuudessaan seuraava: päätöksellänne Suomen valtio ehdottaa Helsingin kaupungille maanvaihtoa, jossa Helsinki vaihtaa omistamansa Malmin lentokentän alueen valtion omistamaan Ilmalan varikkoalueeseen. Alueen omistusoikeus on monen tahon taseessa, mutta yhteisenä nimittäjänä on valtio ja 100 % omistusosuus.

Koska Ilmala on alueena huomattavasti arvokkaampi ja hieman suurempi kuin Malmin lentokentän alue, maksaa Helsingin kaupunki valtiolle tästä vaihdosta välirahaa. Tämä siitäkin riippumatta, että alueella sijaitsi aikoinaan kaatopaikka ja että asuntokäyttö tulee vaatimaan huomattavia maansiirto- ja puhdistustöitä.

Valtio julistaa samalla kilpailun Keski-Uudenmaan kunnille uudesta varikkoalueesta. Saamallaan välirahalla valtio rakennuttaa VR-yhtymälle uuden varikon tarvittavine rakennuksineen ja raiteineen sille alueelle, jonne varikko perustetaan uudelleen.

Ilmalan alue on tiiviille ja korkealle asuntorakentamiselle ihanteellinen: alueella on tarvittavat valmiudet sujuvalle  raideliikenteelle, alueen liikenneverkko on tehokkaasti yhdistettävissä lähellä sijaitseviin valtaväyliin eivätkä  tornitalot “häiritse” kantakaupungin siluettia. Lisäksi muun muassa vieressä sijaitseva Keskuspuisto takaa hyvät ulkoilumahdollisuudet tuleville asukkaille. Tämän alueen tiiviillä tornitalorakentamisella parannetaan samalla pääkaupunkiseudun asuntotilannetta ja varmistetaan, että tarjontaa lisäämällä hinnat – niin neliöhinnat kuin vuokratkin – pysyvät paremmin kurissa.

Herra pääministeri, olette useassa yhteydessä todennut, että ”pannaan tase poikimaan”. Uuden 100000 asukkaan kaupunginosan perustaminen odottaa päätöstänne!

Kunnioittavasti,

Atte Kaleva

Kokoomus, ehdokkaana kunnallisvaaleissa Helsingissä

www.attekaleva.fi