Helsingin
kaupunginvaltuutettu, varakansanedustaja

Ehdolla eduskuntaan

 

Turvallinen Suomi

Suomi turvallisemmaksi

Jokaisella suomalaisella ja on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi. Tällä hetkellä turvattomuutta koetaan eri muodoissa. Joillekin näyttää olevan oleellista viedä asioita äärimmäisyyksiin ja lietsoa polarisoitunutta ilmapiiriä.

Resursseja tulee lisätä niin, ettei kenenkään tarvitse tuntea oloaan uhatuksi – riippumatta mistä tulee tai mihin on menossa. Suomessa poliisiin luotetaan, sen vuoksi poliisien pitää myös näkyä katukuvassa. Poliisimiesten ja -naisten määrää on lisättävä.

Suurmoskeijahanke piti torpata - niin onneksi kävikin. Tein aktiivisesti työtä tämän tavoitteen eteen ja perustelin näkemykseni jokaiselle kaupunkiympäristölautakunnan jäsenelle ja lopputuloksena lautakuntamme hylkäsi hankkeen yksimielisesti.  

Maahanmuutto on Suomelle rikkaus vain oikein toteutettuna

Maamme väestö ikääntyy ja työikäisten osuus pienenee. Kestävyysvajeen torjumiseksi Suomi tarvitsee uusia työntekijöitä ja siten maahanmuuttoa, mutta on tärkeää ymmärtää, että maahanmuutto on yhteiskunnalle rikkaus vain kestävästi ja järkevästi toteutettuna. Emme voi ottaa maahamme enempää tulijoita kuin pystymme tosiasiallisesti kotouttamaan.

Kansantalouden kannalta merkityksellistä on se, työllistyykö maahanmuuttaja ja tuleeko hänestä siten yhteiskunnallinen nettomaksaja, eli pelkistetysti maksaako hän enemmän veroja kuin kuluttaa sosiaalitukia.

Taloudellisesti kestävälle pohjalle rakennettu kokonaisvaltainen maahanmuuttopolitiikka olisi maallemme kiistatta hyödyksi ja silloin voisimme ihan oikeasti todeta, että maahanmuutto on Suomelle rikkaus.

Suomen pitää liittyä NATOn jäseneksi

Venäjä on, ja on aina ollut, uhka Suomelle. Tämän uhkaa olemme joutuneet myötäilemään, mutta nyt vihdoin voimme liittyä NATOn jäseneksi. Emme kalistele sapeleita, vaan pyrimme NATOn jäsenenäkin ylläpitämään ja parantamaan tahollamme hyviä naapurisuhteita Venäjän kanssa, mutta voimme tehdä sen tasavertaisemmalta pohjalta. Kannatan ja edistän Suomen liittymistä NATOon.

Seniorikansalaisten tilannetta on parannettava

Eläkkeestä maksetaan enemmän veroja kuin samasta työtulosta ja taitettu indeksi syö tehokkaasti eläkkeiden ostovoimaa. Se on väärin. Parhaillaan eläkkeellä oleva sukupolvi on luonut meille sen hyvinvoinnin, jonka hedelmistä me nuoremmat olemme saaneet nauttia. Meidän tehtävämme on varmistaa, että seniorikansalaisemme saavat ansaitsemansa arvokkaan ja taloudellisesti turvatun vanhuuden.

Kohtuuhintaisia asuntoja saadaan vain tiivistämisellä

Helsinkiin muuttaa koko ajan lisää ihmisiä. Menestyminen jatkossa vaatii tiivistä ja korkeaa rakentamista ja väljiä ulkoilualueita. Vain näin voidaan taata kohtuuhintainen asuminen sekä luontoa, jossa voi harrastaa ja ulkoilla. Malmin lentokenttä pitää säilyttää ilmailukäytössä ja Santahamina sotilaskäytössä.

Liikkuminen on Suomessa perustuslaillinen oikeus

Helsingissä ei ole mitään järkeä väkisin ajaa tehokasta joukkoliikennettä ja sujuvaa yksityisautoilua vastakkain. Emme voi sulkea pois tai tahallaan vaikeuttaa kumpaakaan liikkumisen muotoa ideologisista syistä. Ymmärtämällä toisiamme ja yhdistelemällä kaikkien yksilöllisiä tavoitteita saadaan aikaan paras lopputulos.

Koulutukseen panostaminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin

Helsingin pitää panostaa enemmän koulutukseen. Tarvitsemme lähivuosina 3.500 – 4.000 lukiopaikkaa lisää. Varautuminen ja suunnittelu on aloitettava viipymättä.

Syrjäytymisen ehkäisemisessä koulutus ja sitä kautta saatava työ on avainasemassa: näin saadaan toimeliaisuutta ja edellytyksiä työntekoon.

 

Jos ajatukseni miellyttävät sinua, voit tukemalla kampanjaani varmistaa läpipääsyni eduskuntaan kevään 2019 vaaleissa ajamaan tärkeitä yhteisiä asioita. Liity mukaan tukemaan vaalikampanjaani sinulle sopivalla tavalla.

 

Sosiaalinen media

  • Facebook: Tykkäämällä sivustani Facebookissa (www.facebook.com/attekaleva) saat omaan uutisvirtaasi ajankohtaiset päivitykseni. Tykkäämällä yksittäisistä päivityksistäni voit jakaa mielenkiintoiset kommentit myös omien ystäviesi kanssa ja siten levittää tietoa ehdokkuudestani ja ajatuksistani eteenpäin.
  • Twitter: re-twiittaamalla twiittejäni voit jakaa tietoa asiantuntemuksestani eteenpäin.

Liity mukaan 

Kampanjatiimiin voit liittyä lähettämällä sähköpostia atte(at)attekaleva.fi

Kerro kaverille

Kerro ystävillesi ehdokkuudestani, ajatuksistani ja vaaliteemoistani.

 Lahjoita rahaa

Tue kampanjaa lahjoittamalla rahaa tukiyhdistykseni pankkitilille:

Nordea FI46 1745 3000 1892 50

Menestyvä Suomi ry

Vaalirahoituksesta annetun lain mukaisesti tukiyhdistys julkistaa kaikkien 1500 euroa tai enemmän lahjoittaneiden nimet. Lähtökohtaisesti emme julkista alle 1500 euroa lahjoittaneiden nimiä, ellei lahjoittaja erikseen sitä halua. Sama tukija saa lahjoittaa enintään 6000 euroa. Ulkomaista tukea saamme ottaa vastaan vain yksityishenkilöiltä.

Atte Kalevan blogikirjoituksia

Lue lisää blogikirjoituksia

Atte Kalevan Facebook-sivu